GẠCH XÂY

So với gạch đỏ, gạch không nung có những ưu và nhược điểm gì? (08/12/2016 3:32:30 PM) Gạch không nung được xác định sẽ là vật liệu thay thế các loại gạch xây dựng truyền thống trong tương lai, tuy nhiên, hiện nay việc tiêu thụ vật liệu này vẫn còn hạn chế. Vậy, so với gạch ...

Các chính sách về phát triển vật liệu không nung

Các chính sách về phát triển vật liệu không nung 1. Quyết định 567-2010 của Thủ tướng Quyết định 567-2010 QĐ-TTg 2.  Chỉ thị 10/CT-TTg  10CT 3.  Thông tư 09/2012/TT-BXD  09-2012 TT-BXD

Công ty TNHH Gia Hưng trúng thầu

Ngày 24-11-2014 Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất pha cát và nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Hưng Yên”. Theo đó, Công ...