Công ty TNHH Gia Hưng trúng thầu

Ngày 24-11-2014 Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất pha cát và nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Hưng Yên”. Theo đó, Công ty TNHH Gia Hưng vinh dự trở thành nhà cung cấp thiết bị cho dự án.

 

Facebook

Bình luận